Atık Toner Geri Dönüşümü

 

Dünya’da toner üretiminde 3 litre ham petrole ihtiyaç duyulmaktadır, her geri
kazanılan toner tasarruf sağlamaktadır. Dünya’da atık toner geri dönüşüm
şirketleri uzun yıllardır bulunmalarına rağmen, yine de tonerlerin % 90’ı çöpe
karışmaktadır, oysaki çoğu toner ve kartuşlar geri dönüştürülebilmektedirler.
Atık Toner kartuşların geri dönüşümü birincil hammadde kullanımını azaltmakla
birlikte doğal kaynakları korumaktadır. Ayrıca tonerler çözücü madde
içerdiklerinden dolayı Tehlikeli Atık sınıfında yer almaktadır. 1 ile 10 mikron
arasındaki toner tozu nefes alırken kolayca ciğerlere ulaşabilmektedir ve bu
yüzden kanser ve astım hastalığına yol açabilmektedirler. İnsan sağlığına da
zararları olan Toner Kartuşlar, doğru prosesler ile işleme tabii tutulmalı,
işleme esnasında yüksek derecede iş güvenliği sağlanmalıdır.

Bu zamana kadar Türkiye’de yakma tesislerine gönderilen Tonerler geliştirdiğimiz
kapalı sistemimiz ile mekanik olarak işlenerek geri kazanımı mümkün
fraksiyonlara ayrıştırılmakta ve aynı zamanda toner tozu da tutulabilmektedir.
Plastik, Demir, Alüminyum, Mıknatıs vs. içeren Toner Kartuşlar % 98 ham maddesel
olarak değerlendirilebilmektedir. Atık Toner Kartuşların % 42’sini oluşturan
Plastik tekrar başka bir üründe kullanılması için piyasaya verilmektedir.

Şirketimiz elektronik atık kapsamında alabildiği atıkları özel geri dönüşüm
yöntemleri ve uygun geri kazanım prosesleri ile işlemekte ve yüksek kalitede
hammadde geri kazanımı sağlamaktadır. Aynı zamanda şirketimiz imalat süreçlerine
kazandırılan ayrıştırılmış fraksiyonların kalitesine son derece önem
vermektedir.

Toner Kartuşlardan elde edilen ikincil hammaddeler

 

%54 Plastik         %6 Alüminyum        %8 Demir        %13 Toner Tozu